Mullerfonds
Mullerfonds

Het fonds verstrekt alleen subsidies voor restauraties van rijksmonumenten die niet voor privédoeleinden worden gebruikt, zoals kerken, orgels,molens en standbeelden enz. Groot onderhoud en nieuwbouw komen niet in aanmerking voor subsidie.

Aanvragen voor een subsidie kunnen alleen online worden gedaan. Wanneer u gebruik maakt van een professionele fondsenwerver willen wij expliciet vernemen welke financiele afspraken er zijn gemaakt en welke bevoegdheden aan deze fondsenwerver zijn overgedragen.

Hieronder kunt u een aanvraag voor een subsidie doen door de button "subsidie aanvragen" aan te klikken. U krijgt dan per e-mail een code waarmee u tussentijds uw ingevoerde gegevens kunt opslaan. Op een later moment kunt u met uw aanvraag verder gaan. 

Wij vragen ook het laatste financiële jaarverslag van uw instelling. Alleen het toesturen van een resultatenrekening voldoet niet.

U krijgt na het verzenden van de aanvraag een e-mail ter bevestiging. Controleert u dan zelf goed of alles klopt? Eventueel kunt u de ontbrekende documenten apart per e-mail nasturen.

Mullerfonds
Mullerfonds
Mullerfonds
Mullerfonds

Het fonds subsidieert de uitgave van belangwekkende wetenschappelijke publicaties, catalogi van tentoonstellingen en andere culturele en historische publicaties. U kunt alleen online een aanvraag doen.

Alleen handelsedities van dissertaties komen in aanmerking voor een subsidie. Bovendien dient de inhoud van een dissertatie/manuscript van evidente kwaliteit en van algemeen (cultuur)historisch belang te zijn. Het fonds verstrekt geen subsidie voor (on)kosten die gemaakt worden voor onderzoek, schrijven en/of vertalen.

Hieronder kunt u een aanvraag doen door de button "subsidie aanvragen" aan te klikken. U krijgt dan per e-mail een code waarmee u tussentijds uw gegevens kunt opslaan om op een later moment uw aanvraag voort te kunnen zetten. 
Een beoordeling (van een promotor) is alleen nodig voor aanvragen voor een bijdrage voor een  handelseditie van een dissertatie.

Wij vragen ook om uw laatste definitieve aanslag van de Belastingdienst of als u via een instelling een aanvraag doet de laatste financiële jaarrekening. Deze persoonlijke gegevens worden gewist in onze administratie na de uitslag van de vergadering.
U krijgt na het verzenden van de aanvraag een e-mail ter bevestiging. Controleert u dan zelf goed of alles klopt? Eventueel kunt u de ontbrekende documenten apart per e-mail nasturen. Alleen complete aanvragen worden in de vergadering behandeld.

Mullerfonds

Het fonds geeft ook subsidies aan andere culturele en wetenschappelijke doeleinden. Te denken valt aan: financiële ondersteuning aan musea om een aankoop te realiseren t.b.v. hun collecties, bijdrage voor prijzen aan wetenschappers en Nederlands toptalent op het gebied van kunst en muziek. De Stichting onderschrijft de "Fair Practice Code" voor de bezoldiging van musici en kunstenaars. 

Wanneer u gebruik maakt van een professionele fondsenwerver willen wij expliciet vernemen welke financiele afspraken er zijn gemaakt en welke bevoegdheden aan deze fondsenwerver zijn overgedragen.

Het fonds geeft geen subsidie ter financiering van bijvoorbeeld werkconferenties, studiereizen, symposia, tentoonstellingen, muzikale opnames, films en documentaires.

U kunt alleen online een aanvraag doen. We raden u aan om uw aanvraag ruim op tijd, maar minimaal drie maanden voorafgaand aan de start van uw project in te dienen.

Hieronder kunt u een aanvraag doen door de button " aanvragen subsidie" aan te klikken.
U krijgt dan per e-mail een code waarmee u tussentijds uw gegevens kunt opslaan om op een later moment uw aanvraag af te kunnen maken. 

Wij vragen nadrukkelijk ook het laatste financiële jaarverslag van uw instelling of uw laatste definitieve aanslag van de belastingdienst. Deze persoonlijke informatie wordt gewist in onze administratie na de vergadering.
U krijgt na het verzenden van de aanvraag een e-mail ter bevestiging. Controleert u dan zelf goed of alle gegevens kloppen? Eventueel kunt u de ontbrekende documenten apart per e-mail nasturen.
Alleen complete aanvragen worden in de vergadering behandeld.

Mullerfonds

Bureau

Heleen Hulshof, directeur

Officemanager (vacature) 

Marcel Munier, financiële administratie, Administratiekantoor M.Munier 

Alexandra van der Ven, adviseur studiebeurzen, The Foundation Factory 

(Bezoek)adres

Jan van Nassaustraat 102
2596 BW Den Haag

U kunt betaald parkeren in de buurt of gebruik maken van het openbaar vervoer: buslijn 20 (vanaf Den Haag CS en HS) tot aan Weissenbruchstraat.

T 070 3831241, bgg graag e-mailen

E info@mullerfonds.nl

Powered by CouchCMS