Mullerfonds
Mullerfonds

 

Het Hendrik Mullerfonds geeft beurzen aan studenten die een stage, onderzoek, een hele master of een PhD gaan doen in het buitenland. 

Voor alle aanvragen voor het verkrijgen van een studiebeurs geldt dat de student:

 • De Nederlandse nationaliteit bezit, of kan aantonen bezig te zijn met het verkrijgen van het Nederlanderschap. Ook een masterstudent met de Surinaamse nationaliteit kan een aanvraag indienen.
 • Minimaal een 7,5 gemiddeld moet hebben voor de cijfers van alle mastervakken. Een afgeronde bacheloropleiding moet met goed gevolg afgerond zijn.
 • Alleen studenten die een aanvraag doen voor een beurs ten behoeve van een hele masterstudie in het buitenland moeten minimaal een 7,5 (gemiddeld) voor hun bachelorvakken hebben gehaald om in aanmerking te komen voor een studiebeurs.
 • Een aantoonbaar tekort heeft ondanks het opvoeren van het maximale leenbedrag bij DUO op de begroting.
 • Minimaal vier maanden aansluitend een stage gaat lopen of een onderzoek of studie (geen uitwisseling) gaat doen in het buitenland.
 • Minimaal drie maanden voor vertrek of aanvang van de stage, onderzoek of studie een aanvraag doet voor een studiebeurs, uitgezonderd hij of zij die een volledige studie gaat volgen (zie rubriek hele master).
Mullerfonds
Mullerfonds
Mullerfonds
Mullerfonds

Studenten die een hele masterstudie of PhD in het buitenland willen volgen moeten elke jaar voor 1 april hun aanvraag met motivatiebrief indienen (=verzenden). Wanneer de studie/opleiding nog in het academisch jaar 2024/2025 start is dat vóór 15 oktober wanneer de opleiding in januari of februari daaropvolgend begint. In eerste instantie hoeft de aanvraag niet compleet te zijn voor 1 april, wel voor 1 mei, respectievelijk voor 1 november. Een "conditional offer" van de betreffende buitenlandse instelling is vooralsnog voldoende voor de beoordeling van de complete aanvraag. De vergaderingen waarin deze aanvragen worden beoordeeld, vinden dit jaar begin juni, respectievelijk  begin december plaats. 

Wanneer je de aanvraag al verzonden hebt, kunnen ontbrekende documenten nagestuurd worden naar info@mullerfonds.nl. Alle referentiebrieven kunnen ook rechtstreeks naar info@mullerfonds.nl gestuurd worden.

Let op!  Ook als je nog niet zeker weet of je bent aangenomen bij de opleiding van jouw keuze kun je aanvragen. Stel de aanvraag niet uit. Wij nemen geen aanvragen meer aan die na 1 april worden ingediend. Deze eis geldt alleen voor studenten die een hele master of PhD gaan doen in het buitenland. Studenten die een aanvraag willen doen voor een stage of onderzoek in het buitenland kunnen dit het hele jaar door doen.  

Studenten die voor een stage of onderzoek naar het buitenland gaan dienen minimaal drie maanden voor vertrek hun al dan niet complete aanvraag in te dienen.

Studenten die al begonnen zijn met een stage, onderzoek, masterstudie in het buitenland of een PhD kunnen geen aanspraak maken op een beurs ter financiering van hun resterende studietijd of voor onderzoek.

Alleen volledige dossiers worden in de vergaderingen in behandeling genomen.

Samenvatting

Er zijn het hele jaar door vergaderingen waarin aanvragen worden behandeld van masterstudenten, die voor een stage, studie of onderzoek voor een periode van vier maanden of langer naar het buitenland gaan. Tweemaal per jaar, begin  juni en half december, is er een vergadering waarin de aanvragen voor beurzen ten behoeve van een PhD of hele masterstudie worden behandeld.

Na elke vergadering krijgt de aanvrager per e-mail de uitslag van zijn of haar aanvraag. Geen e-mail ontvangen? Check dan je spambox.

 

 

Mullerfonds

Het dossier is volledig wanneer de volgende items zijn toegevoegd:

 • Volledig ingevuld online aanmeldingsformulier met (pas)foto
 • Kopie identiteitsbewijs
 • CV
 • Motivatiebrief in het Nederlands
 • Officiële cijferlijst (en)
 • Overzicht Studiefinanciering/ Producten DUO
 • Overzicht Schulden DUO, zie tab ‘mijn producten’ en ‘mijn schuld> schuldhistorie’ op de website van DUO (mag ook een schermfoto zijn)
 • Referentiebrief van hoogleraren/universitaire docenten (Engels toegestaan). Referentiebrieven kunnen ook rechtstreeks naar info@mullerfonds.nl gestuurd worden
 • Bewijs van toelating ontvangende (buitenlandse) instelling
 • Advies van bureau studentendecanen van de eigen universiteit (let op: niet nodig voor studenten die een PhD of volledige master in het buitenland gaan volgen)

Via de onderstaande button kan de aanvraag voor een studiebeurs worden gedaan. 

Bij het invullen van het aanvraagformulier zijn er enkele verplichte velden. Zonder die in te vullen kan je niet verder. Alleen aanvragen die daadwerkelijk zijn verzonden, worden in de vergadering behandeld.

Er wordt bij het begin van de aanvraag een code per e-mail gestuurd om de gegevens tussentijds te kunnen opslaan. Met deze code kan het dossier opnieuw geopend en verwerkt worden, bewaar deze e-mail met code dus goed. De code werkt niet meer wanneer de aanvraag definitief is verstuurd.

Het is mogelijk dat je een "error" bericht ontvangt, dit kan liggen aan het feit dat er teveel tijd gebruikt wordt bij het invullen van de gegevens.

Mullerfonds
Mullerfonds
Mullerfonds

Bureau

Heleen Hulshof, directeur

Officemanager (vacature) 

Marcel Munier, financiële administratie

(Bezoek)adres

Jan van Nassaustraat 102
2596 BW Den Haag

U kunt betaald parkeren in de buurt of gebruik maken van het openbaar vervoer: buslijn 20 (vanaf Den Haag CS en HS) tot aan Weissenbruchstraat.

T 070 3831241, bgg graag e-mailen

E info@mullerfonds.nl

Powered by CouchCMS